Ảnh đại diện

Họ và tên

Chc vụ

Email

Số điện thoại

Nguyễn ngọc hồng Nguyễn Ngọc Hồng

Hiệu trưởng

hongngoc01217927717@gmail.com

Phạm thị kim loan Phạm Thị Kim Loan

P. Hiệu trưởng

thanhhoakimloan@gmail.com

0944.979.231

Phạm thị thùy dương Phạm Thị Thùy Dương

P. Hiệu trưởng

huyhoang290711@gmail.com

0949399443

trần thị thùy linh Trần Thị Thùy Linh

Giáo viên- PCTCĐ

tranthithuylinhpn@gmail.com

0974757224

Ngô yến ngọc Ngô Yến Ngọc Giáo viên ngoyenngoc92@gmail.com 01228738585
Ngô thị bích tuyền Ngô Thị Bích Tuyền Giáo viên ngothibichtuyenpn@gmail.com 0976990839
Lê thị hồng loan Lê Thị Hồng Loan Giáo viên leloan.mamnonphuninh@gmail.com 0975145251
Nguyễn thị huyền trang Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên nguyenthihuyentrang10@gmail.com 01696939954
huỳnh thị thanh hảo Huỳnh Thị Thanh Hảo Giáo viên-CTCĐ huynhthithanhhaopn@gmail.com 01266874478
Phạm thị kim yến Phạm Thị Kim Yến Giáo viên kimyenphamthi2012@gmail.com 0963058724
Nguyễn thị yến trinh Nguyễn Thị Yến Trinh Giáo viên trinhnguyen6666@gmail.com 0946666225
b4f5cc08adea4cb415fb Phạm Thị Linh Phương Giáo viên ngophamdiemmy@gmail.com 0949876385
Võ thị mộng ngọc Võ Thị Mộng Ngọc Giáo viên 01664608299
Nguyễn thị phương tuyền Nguyễn Thị Phượng Tuyền Giáo viên 01656140867
Nguyễn thị kim chi Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên 01683311520
Nguyễn thị duyện Nguyễn Thị Duyện YTTH 0944016153
nguyễn thị ngọc quý Nguyễn Thị Ngọc Quý Kế toán 01216860780
Nguyễn thị nhanh Nguyễn Thị Nhanh Cấp dưỡng 01667007780
Trần thu nguyệt Trần Thu Nguyệt Cấp dưỡng 0918365886