Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Phòng GD & ĐT Tam NôngTHÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ Cung cấp Sữa cho học sinh theo Chương trình Sữa học đường giai [...] Tải về
05/TB-PGDĐT17/05/2019Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo chỉ tiêu xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục [...] Tải về
Số: 585/KH-PGDĐT16/07/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngKế hoạch Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 [...] Tải về
Số 496-KHLT/BTGHU-PGD&ĐT Phòng GD & ĐT Tam NôngKế hoạch liên tịch bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý và [...] Tải về
Số: 519 /PGDĐT-TCCB11/06/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngCông văn Số: 519 /PGDĐT-TCCB Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BNV của [...] Tải về