TRƯỜNG MẦM NON PHÚ NINH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI GDMN CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2019 – 2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -2020,  trường Mầm non Phú Ninh tổ chức hội Thi giáo viên dạy giỏi GDMN cấp cơ sở năm học 2019-2020 thông qua hội thi nhằm:

– Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi Giáo dục mầm non, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình GDMN.

– Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo.

– Hội thi diễn ra 2 phần

+ Phần thứ Nhất kiểm tra năng lực giáo viên bằng hình thức thi trắc nghiệm và tự luận.

+ Phần thứ hai thực hành tổ chức hoạt động giáo dục.

– Ngày 16/11/2018 trong buổi khai mạc hội thi Bà Phạm Thị Kim Loan – P. Hiệu trưởng thông qua kế hoạch hội thi và các quyết định thành lập hội đồng thi sau đó tiến hành thi kiểm tra năng lực giáo viên.

246281e96e4c8812d15dbdcf5508baad5cf305bc

Hình ảnh giáo viên thực hành kiểm tra lý thuyết

Phần 2  tổ chức hoạt động giáo dục từ ngày 29/10/2019 đến ngày 01/11/2019 tại các nhóm lớpecb3922578809edec791fede99687fcd9993c0dc

Hình  ảnh giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục

 Buổi tổng kết hội thi Bà Phù Thị Luận và Bà Nguyễn Ngọc Thúy – P. Hiệu trưởng  nhà trường cùng nhận xét đánh giá chung

*ffed05f768528e0cd743

Bà Phù Thị Luận – P. Hiệu trưởng

d8e27fcd1268f436ad79

Bà Nguyễn Ngọc Thúy – Phó Hiệu trưởng

Ưu điểm:

– Qua hội thi nề nếp HS được củng cố thêm. GV có chuyển biến tích cực trong việc sử dụng ĐDDH, trang thiết bị dạy học, việc vận dụng phương pháp dạy học

– Đã khuyến khích được tinh thần sáng tạo trong giảng dạy, ý thức học hỏi trao dồi trình độ tay nghề và nâng cao kiến thức ở đội ngũ GV tham gia dự thi.

– Thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, tâm huyết trong công tác soạn giảng.

–  GV có tay nghề vững vàng, biết sáng tạo và vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học.

– Trong quá trình giảng dạy, coi trọng việc cung cấp kiến thức và rèn kỹ năng cho trẻ

– Qua phần thi năng lực cho thấy còn một số GV hạn chế về khả năng diễn đạt lời văn, lý luận về phương pháp dạy học chưa sâu, xử lý tình huống sư phạm chưa tốt.

– Phân phối thời gian cho các hoạt động trên lớp chưa hợp lý, xử lý tình huống chưa linh hoạt.

– Chưa đảm bảo mục tiêu đề ra, giáo viên phát huy tính tích cực của trẻ

* Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi GDMN cấp trường năm học 2019 -2020 đạt  8/16 giáo viên dự thi.

b8a3304aa9ef4fb116fe

Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi GDMN cấp cơ sở

* Dự kiến tham gia giáo viên dạy giỏi GDMN cấp huyện 4/8 giáo viên

Tác giả: Phạm Thị Linh Phương