Trường Mầm non Phú Ninh tổ chức Ngày hội đến trường của bé năm học 2020-2021

Thực hiện Công văn số 267/SGDĐT-VP, ngày 28 tháng 8 năm 2020 củ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp việc tổ chức khai giảng năm học 2020 – 2021;

Theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Tam Nông về việc tổ chức khai giảng và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho các cháu năm học 2020 – 2021;

Trường Mầm non Phú Ninh vào 7 giờ 30 phút ngày 05 tháng 9 năm 2020 tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” tại các nhóm lớp xây dựng chương trình lễ khai giảng trong lớp học, bảo đảm đón trẻ an toàn.IMG_20200905_092253 IMG_20200905_091804 IMG_20200905_091633 IMG_20200904_151135 IMG_20200905_091623IMG_20200905_091610