Trường Mầm non Phú Ninh đón trẻ trở lại trường sau thời gian nghỉ dịch bệnh Covid-19

Thực hiện theo công văn số 193/UBND-THXH ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cho học sinh, học viên, sinh viên học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống Covid-19 và Công văn số 117 /SGDĐT-VP ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện các biện pháp dạy học trong trạng thái bình thường mới, phòng chống dịch Covid-19 trong trường học. Sáng nay, ngày 11 tháng 5 năm 2020 Trường Mầm non Phú Ninh đón trẻ đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng dịch Covid-19.

IMG_20200618_044449

IMG_20200618_044503

IMG_20200618_044435

Trường Mầm non Phú Ninh sẽ chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng các điều kiện cần thiết, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong công tác chuẩn bị tổ chức bán trú trở lại trường đã sẵn sàng.

Phù Thị Luận – P.HT Trường MN Phú Ninh